Технология за производство на арматури, арматурни мрежи и арматурни заготовки от стъклени влакна или базалтови влакна (композитна арматура, мрежа и арматурни заготовки)